8 tips til at forbedre autoværksteders sikkerhed

I dag fokuserer mange autoværksteder på at forbedre deres sikkerhed. Og det giver rigtig god mening. For øget sikkerhed reducerer ikke kun risikoen for, at ansatte eller kunder kommer til skade. Nej, det er også en god forretning. Så hvordan kan du sænke antallet af potentielle risici og hæve sikkerhedsstandarderne på dit værksted? Til at besvare dette spørgsmål har vi samlet 8 operationelle tips, som er lette at implementere i hverdagens arbejde.

1. Arbejd i den rigtige belysning

Den rigtige belysning hjælper ikke kun mekanikere med at opdage fejl ved reparationer og service. Den hjælper dem også med at spotte skarpe objekter, som de kan skære sig på.

Al belysning er dog ikke lige godt. Hos AC Hydraulic taler vi om to forskellige typer belysning: det naturlige sollys og det kunstige lys fra fx pandelamper.

Det kunstige lys, som ofte bliver brugt til arbejde i graven, kaster skygger, hvilket gør det svært at opdage skarpe kanter og objekter. Det naturlige sollys er derfor at foretrække, da det giver et balanceret lysindfald, som gør det let at spotte farlige objekter og fejl før de bliver kritiske.

Odense Renovation Slide 3

2. Brug det rigtige udstyr

Tip nummer to burde ikke kræve nogen uddybning, da værdien af at bruge udstyr til det, som det er beregnet til, burde give sig selv. Men lad os alligevel løbe det igennem.

Hvis mekanikere bruger værktøj i forkerte sammenhænge, risikerer de ikke kun at ødelægge udstyr og køretøj, men også at udsætte sig selv for fare. Det sidste skyldes i høj grad, at brugen af det forkerte udstyr har en negativ indflydelse på mekanikernes arbejdsstilling.

Udstyr er udviklet til at løse specifikke opgaver i specifikke arbejdsstillinger. Så når mekanikere anvender udstyret til andre opgaver, vil det ofte medføre ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som går ud over deres helbred.

Læs, hvordan mekanikerne hos Odense Renovation er blevet smertefrie efter en investering i det rigtige udstyr.

Safe Workshop Tools

3. Sørg for, at alt udstyr er i perfekt stand

Og lad os blive lidt ved udstyret. For at forebygge risikoen for farlige situationer skal alt udstyr nemlig være i perfekt stand. Altid. Det er derfor vigtigt at foretage løbende service og vedligehold på udstyr for at reducere antallet af potentielle uheld.

Forebyg nedbrud af kritisk udstyr ved at lave en vedligeholdelsesplan og faste aftaler med en servicepartner. Udgiften er lille målt i forhold til nedetid og i værste fald arbejdsulykker, hvis udstyret går i stykker.

Safe Workshop Tool Service

4. Ryd op efter dig selv

…din mor arbejder ikke her. Vi kender alle den tyndslidte kliche, som forsøger at få folk til at rydde op og holde orden. Og lige så tyndslidt klicheen er, lige så rammende er den for autoværksteder, hvor orden og ryddelighed er afgørende faktorer for at løfte sikkerhedsniveauet:

  • Eliminerer risikoen for, at folk falder over efterladt udstyr.
  • Gør det nemt for mekanikere at finde det rigtige udstyr, og dermed udnytte tiden optimalt.

Med en god oprydningskultur skal mekanikere ikke længere lege tampen brænder med vildfarent udstyr. Det siger sig selv, at det også har en positiv indvirkning på effektiviteten, så det kan i den grad betale sig at gøre mor stolt.

Volvo Case Slide 3

5. Brug en rullevogn

Apropos oprydning, hjælper brugen af en rullevogn med at holde orden i sagerne – og er derfor også med til at forbedre sikkerheden. Det er egentlig meget simpelt.

Når mekanikere udfører deres arbejde, kan de nemlig med fordel samle alt udstyr på et rullebord i stedet for at bruge gulvet som bord. På den måde snubler hverken de eller kollegaerne længere over udstyret.

Derudover betyder rullebordet, at mekanikere ikke skal bukke sig ned for at samle udstyr op fra gulvet, og det bidrager til at udskyde ryggens pensionsalder.

Ejner Hessel Slide 1

6. Pas på hinanden

Mekanikere udfører ofte opgaver alene, eksempelvis nede i graven. Og hvad sker der, når ingen andre kan se, hvad du laver?

Vores erfaring siger os, at mekanikere, der arbejder alene, til tider udfører opgaver, som Arbejdstilsynet ikke ville bryde sig om. Den enlige mekaniker kan simpelthen blive lidt for dumdristig og løse en opgave, som normalt kræver flere hænder. Hvorfor? Fordi ingen kigger. Og fordi det er besværligt at spørge om hjælp.

Spørg altid dig selv: Ville jeg gøre det her, hvis mine kollegaer så det?

Den dumdristige mekanikers handlinger øger desværre risikoen for uheld. Det er derfor en god idé at holde øje med hinanden på værkstedet, så alle overholder de fælles sikkerhedsaftaler. Det kan man gøre på mange måder, men en af de mest effektive er at løfte køretøjet op i god arbejdshøjde med en inground lift og dermed vælge graven fra, når det er muligt. Med inground liften foregår alt arbejde nemlig over gulvhøjde, hvilket både gør det nemmere at spørge om hjælp og eliminere uhensigtsmæssige enkeltmandsløsninger.

Safe Workshop Environment

7. Undgå faldgruber

På et traditionelt autoværksted er der en risiko for, at mekanikere eller kunder falder ned i graven. Graven skal derfor altid overdækkes, når den ikke er i brug. Desværre sker det bare ikke altid - nærmere meget sjældent.

En effektiv måde at eliminere risikoen for faldulykker på er at installere en inground lift. Med en inground lift er traverser i gulvhøjde, hvilket betyder, at der ikke er noget hul at falde ned i eller falde over. Det er simpelt. Og meget effektivt.

Safe Workshop Pitfalls

8. Hav altid optimal bevægelsesfrihed

Heldigvis er antallet af ulykker på autoværksteder lavt, men hvis uheldet er ude, skal mekanikere let kunne skynde sig væk fra ulykkesstedet. En mekanikers mobilitet på værkstedet er derfor vigtig for sikkerheden. Lad os tage et eksempel.

Hvis en tung genstand løsner sig ved et uheld, skal mekanikeren forlade stedet hurtigere, end du kan nå at sige donkraft. Det kan dog i mange tilfælde være svært, specielt hvis mekanikeren befinder sig i graven, hvor der er begrænset bevægelsesfrihed.

For at forhindre den potentielle fare ved at blive fanget under en løs genstand bør mekanikere have bedre mobilitet. Og den bedste måde at få det på, er ved at arbejde med en inground lift, hvor køretøjet er løftet.

Aarhus Case Slide 1

Forbedr dit autoværksteds sikkerhed med vores inground lift

Det var vores 8 operationelle tips til at forbedre autoværksteders sikkerhed. Vi er godt klar over, at listen ikke er udtømmende, men vi håber dog, at nogle af anbefalinger bliver en del af din hverdag.

En vigtig pointe er, at der ikke findes nogen mirakelmetode til at forbedre værksteders sikkerhed. Når det er sagt, hæver vores anerkendte inground lift sikkerheden på værksteder verden over.

Takket være vores kompromisløse ambition om at levere dansk producerede løsninger af den højeste kvalitet kan mekanikere ved hjælp af inground liften altid vælge den hurtigste og sikreste måde at udføre deres arbejde på. Du kan lære mere om liften ved at læse artiklen: Løft dit værksteds standarder med inground liften fra AC Hydraulic